mastering brands

Wydział Historyczny UW

Wydział Historyczny UW

POKONAĆ STEREOTYP

Poproszono nas o odświeżenie wizerunku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Chodziło o zaprojektowanie zupełnie nowej identyfikacji wizualnej. Warsztaty i pierwsze próby opracowania symbolu jasno pokazały, że Wydział chce zerwać ze stereotypowym wizerunkiem, gdzie historia = stare, tradycyjne.

I CO DALEJ

Mając już tę wiedzę zaproponowaliśmy nowoczesny logotyp – inicjał, który symbolizuje przejście z historii do współczesności.

Następnie opracowaliśmy księgę znaku, materiały firmowe (min. plakat, teczkę, samochód) i stronę internetową, gdzie trzeba było zachować spójny layout i strukturę ze stroną Uniwersytetu Warszawskiego.

2017 r.

Logotomia