mastering brands

klub Gaja – Święto drzewa

klub Gaja – Święto drzewa

ZAGAJENIE

Tak, jesteśmy zaangażowani ekologicznie. Nie wystarczy się identyfikować, zwarto w tej sprawie ROBIĆ coś ponad segregację śmieci. I robimy.

W kooperacji z Szapiro Business Advisory powstała animacja „Chrońmy drzewa” – dla ekologicznej organizacji Klubu GAJA prowadzonej przez Jacka Bożka.

ŚPIEW DRZEW

Wspólnie napisaliśmy scenariusz i sami zostaliśmy bohaterami tej opowieści. Przyjrzyj się dokładnie: widzisz Sebastiana, Gohę, Joasię, Michała, Karola?

A Bobik? Bobik to nasza tajemnica.

Klimatyczną muzykę skomponowała Mith Poreda, którą udało się skusić zaangażowanym i bliskim jej tematem.

2016 r.

Logotomia