mastering brands

Kongres wolności

OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT

Identyfikacja przedsięwzięcia wymagała całkiem nowej oprawy. Kongres wolności – impreza cykliczna, za każdym razem podejmuje różne tematy, ma skłaniać do dyskusji, uświadamiać młodych uczestników i motywować do działania. Zatem logo musiało być neutralne w wyrazie, a mocne w formie.

Stąd nawias, dlatego otwarty, na świat, na młodych, na idee, na przyszłość.

ZNAK JAKOŚCI

Logotyp dla Kongresu wolności, wraz z dwoma innymi naszymi projektami, został zakwalifikowany na Drugą Ogólnopolską Wystawę Znaków Graficznych z lat 2000-2015.

Wybrany spośród 3000 zgłoszeń, godnie prezentował nasze studio, pośród 335 najlepszych polskich znaków.

2013 r.

Logotomia