mastering brands

fundacja Otwarte historie

fundacja Otwarte historie

OCEAN WIEDZY

Fundacja Otwarte Historie powstała przede wszystkim po to, by upowszechniać dorobek polskich uczonych, a w szczególności osiągnięcia humanistyki w jej najbardziej szerokim pojęciu.

Efektem działania fundacji jest platforma umożliwiająca naukowcom publikowanie dzieł z rozmaitych gałęzi nauk humanistycznych, które w swojej masie tworzą unikatową bazę wiedzy.

KURS NA POZNANIE

Praca naukowa to nieustanne odkrywanie. Ciekawość i pasja uczonych każą im dążyć do celu mimo nie zawsze sprzyjających wiatrów, odkrywać i opisywać „nowe lądy”. Efektem ich wysiłku są publikacje stanowiące dla nas źródło wiedzy.

Zaprojektowane przez nas logo przedstawia okręt na falach oceanu, którego żagle tworzą otwarte księgi. To wielka podróż przez ocean wiedzy i dynamiczny symbol poznania.

W tym duchu zaprojektowaliśmy również materiały firmowe, stronę www oraz dwie serie okładek dla publikacji.

Logotomia