mastering brands

W jedności siła

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW realizuje międzynarodowy projekt UNICOMM (University Community Active Participation Project).

Celem projektu jest identyfikacja czynników, które umożliwiają aktywną partycypację studentów, a co za tym idzie, zaangażowanie studentów w życie uczelni i ich poczucie przynależności do społeczności akademickiej.

Neuroróżnorodne logo

Logotyp został zbudowany na bazie humanistycznego kroju pisma – Cabinet Grotesk. Mówi o współpracy i sile w jedności, podkreślając przy tym inkluzywne spojrzenie na człowieka.

Pierwsze dwie litery słowa UNICOMM zostały połączone, tworząc symbol mówiący o jednoczeniu. Minimalistyczna forma i odpowiednia kolorystyka uwzględnia szeroką grupę docelową, w tym osoby neuroróżnorodne.

Przygotowaliśmy: komplet logotypu i sygnetu we wszystkich wariantach kolorystycznych, księgę znaku, wzory postów na sociale, szablony prezentacji, dokumenty firmowe.

2023 r.

Logotomia