CYFROWO MI

Efektem współpracy pomiędzy COME UW i Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (LaCH UW) jest Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

CKC UW łączy siły i doświadczenie obu tych podmiotów, poszerzając spektrum działań o multidyscyplinarny aspekt badań, zakładających wykorzystanie na szeroką skalę technologii informatycznych w humanistyce na szeroką skalę.

KROPKI, KRESKI I CHMURKI

Wkraczamy do akcji. Zaproponowane przez nas logo jest graficzną interpretacją świata cyfrowego. Kropki i łącznik nawiązują do matrycy, a w tle zarysowuje się miękko morfująca chmura zmiennych danych i kompetencji.

W swoim założeniu logotyp majest być zmienny: elementy można przestawiać w ramach matrycy, a gradientowa chmura w tle nie ma stałej formy i może przyjmować różne kształty.

2019 r.

www.ckc.uw.edu.pl – już niebawem 🙂

Logotomia